• Головна
 • Статті і новини
 • Нова Методика проведення діагностики та відновлювального обслуговування свинцевих кислотних акумуляторних батарей

Нова Методика проведення діагностики та відновлювального обслуговування свинцевих кислотних акумуляторних батарей

Автор запису
29 чер 2016
11 хв читання
0 коментарів
0 / 5
Зміст
 1. Методика. Алгоритми роботи
 2. Переваги Методики Данкова
 3. Примітка
 4. Підсумок

ПРЕЗЕНТАЦІЯ МЕТОДИКИ ДАНКОВА

Розробник – інженер-винахідник Данков Володимир Васильович, м. Харків.

Методика. Алгоритми роботи

 1. Інтелектуального автоматичного пристрою тестування 12-ти вольтових АБ (ІАП АБ-12/45-200) (далі ІАП АБ).
 2. Інтелектуального автономного зарядно-розрядні пристрої типу ЗРП «Зоря-0,3/100-1» УХЛ-4 (далі АЗРУ Зоря).
 3. Інтелектуального зарядно-розрядного пристрою ЗРП «Vector KD-2/12-12-190».
 4. Автоматичного зарядно-розрядного пристрою (ІЗРП) типу «БЗВТ-2/12-3» (далі ЗРП БЗВТ).

У 2014-2015 р. р. вище назване обладнання застосовувалося при проведенні робіт з діагностики та відновного обслуговування тягових, стаціонарних і стартерних АБ в АК «ХАРКІВОБЛЕНЕРГО», м. Харків.

Про високу ефективність досягнутих при цьому результатів свідчать матеріали Акту-звіту.

материалы Акта-отчёта 1
материалы Акта-отчёта 2
материалы Акта-отчёта 3

У квітні-травні 2016 року на базі локомотивного депо «Основа» (м. Харків) з використанням ІАП АБ і ЗРП БЗВТ ефективно проведені роботи з діагностики та відновного обслуговування тепловозної АБ типу 48ТН-450-У2. Ця АБ, як підконтрольна була укомплектована з 24 шт. акумуляторних блоків 2ТН-450-У2, виготовлених в ТОВ ХАЗ «ВЛАДАР» в різних партіях випуску (від 2008 до 2012 р.) та знятих з експлуатації після напрацювання не менше 3 років ресурсу служби відповідно до штатного використання.

 Локомотивное депо «Основа» (г. Харьков)

На відміну від інших відомих на сучасному рівні техніки засобів і способів обслуговування АБ, використання Методики Данкова забезпечує наступні переваги.

Переваги Методики Данкова

1. Тестування (контроль стану) здійснюють шляхом перевірки реакції АБ на тестове навантаження при силі струму розряду дорівнює 0,45 в частках номінальної ємності.

При цьому автоматично зчитується величина напруги розряду на момент програмно заданого рівня тестового струму і при завершенні дії струму навантаження. А після деякої безструмової паузи автоматично контролюється величина електрорушійної сили.

Шляхом автоматичної обробки цих даних отримують інформацію про:

 1. придатності/непридатності АБ до подальшого використання без будь-якого додаткового обслуговування при наявності залишкового запасу ресурсу служби Х років і Х місяців;
 2. необхідності провести цикл відновного обслуговування АБ;
 3. АБ не підлягає відновленню і не може бути допущена до подальшого використання згідно зі штатним призначенням.

Таке тестування проводять перед початком і після проведення кожного циклу відновного обслуговування.

2. Один цикл відновного обслуговування містить попередній двоступінчастий профілактичний розряд і відновний заряд.

При цьому на 1-му ступені профілактичного розряду величина сили розрядного струму становить не більше, ніж 0,025 в частках номінальної ємності. При такій силі струму розряду автоматично контролюється наявність алгоритмічно заданого рівня розрядної напруги, при досягненні якого величина сили струму розряду підвищується у 2 рази. При такій силі струму розряд автоматично завершується при досягненні програмно заданого рівня розрядної напруги.

Блок зарядно-восстановительный типа

Після завершення розряду автоматично відбувається перехід на безтоковую паузу, а потім проводиться відновлювальний заряд.

По ходу відновлювального заряду в алгоритмічно заданому порядку і в залежності від цього стану акумуляторів у складі обслуговується АБ багатоступінчаста імпульсно змінювана величина зарядної напруги і сили струму заряду.

При цьому максимально можливий рівень напруги заряду програмно обмежується в залежності від технології виготовлення АБ.

Верхня межа сили струму заряду програмно обмежується в залежності від величини номінальної ємності обслуговується АБ і від досягнутого рівня зарядної напруги.

3. Інтенсивність повідомлення кількості електрики і загальний рівень электронасиченості при заряді залежить від даного стану акумуляторів у складі АБ.

4. На певних ділянках процесу розряду і заряду автоматично відстежується наявність можливих незворотних ушкоджень пластин сепарації і пластин електродів у складі акумуляторів обслуговуваної АБ.

При наявності таких пошкоджень процес обслуговування автоматично переривається з констатацією факту аварії у складі акумуляторної батареї.

Потрібна консультація?

5. Однією з найбільш значущих переваг відновного обслуговування при використанні цієї Методики є створення умов для досягнення максимально можливого вирівнювання величин характеристик акумуляторів у складі обслуговується АБ і попередження подальшого високоінтенсивного наростання їх розбіжності.

За даними провідних вчених-дослідників Ленінградського НДІ СТА і Науково-дослідного центру А/ПРО ВАРТА БАТТЕРІ при порядку проведення розряджання свинцевого акумулятора, подібний до якого міститься в Методиці Данкова, створюються умови для зародження у всій глибині активної маси щодо грубозернистого рихлопористого сульфату свинцю. А при подальшому заряді (який проходить при мінімально можливій зарядній напрузі, що запобігає високоінтенсивному розігріву і рясному газонасиченню акумуляторів) такий продукт розряду перетворюється у високооб'ємную пористу активну масу, стійку від зсувів.

При цьому наголошується, що за рахунок такого порядку дій, при інших рівних умовах, передана ємність АБ може бути збільшена на 12-15% в частках номінальної.

Интеллектуально зарядно-разрядное устройство ИАЗРУ

З тих же джерел відомо також, що при наявності вищевказаних умов заряду в складі активної маси зароджується більша кількість зерен тетрагональної форми, які, на відміну від зерен ромбічної форми, володіють значно більшою площею бічної поверхні.

При інших рівних умовах, чим більша сумарна площа поверхні зерен активної маси, тим більша кількість частинок електроліту може одночасно вступати в токостворюваний процес.

При цьому, при високих густинах струму навантаження відзначають набагато менше падіння напруги на акумуляторах і, відповідно, набагато меншу розбіжність величин розрядної напруги серед акумуляторів у складі АБ.

6. Процес заряду протікає при мінімально можливій розбіжності величин зарядної напруги серед акумуляторів у складі АБ.

Завершується заряд з досягненням максимально можливої повноти заряду кожного акумулятора в складі обслуговуваної АБ без прояву згубних ефектів перезаряду.

Як показує практика роботи, при цьому є моливість успішно проводити відновлення активної маси, що містить значні накопичення продуктів її старіння.

За рахунок такого порядку дій забезпечується можливість реального відновлення до стану нарівні з однотипними справними акумуляторниими блокіами, які як несправні були зняті з експлуатації та тривалий час перебували в спокої без будь-якого їх обслуговування.

Момент автоматичного завершення заряду визначається по досягненню умов програмно заданих критеріїв.

При цьому, за рахунок досягнення високого рівня рівномірності величин характеритик акумуляторів у складі обслуговуваної АБ, попереджаються можливі важко передбачувані значні безповоротні втрати вологи зі складу електроліту герметизованих акумуляторів.

7. За даними автоматичного поточного обліку кількості електрики, повідомленого АБ по ходу заряду (в поєднанні з даними тестування), забезпечується можливість проведення об'єктивної порівняльної оцінки рівня якості однотипних 12-ти вольтових акумуляторних блоків (АБл) у складі обслуговування акумуляторної батареї.

Примітка

З урахуванням даних такої порівняльної оцінки при установці АБл до складу АБ стає можливим попередження відмов у вигляді важкопередбачуваного високо-інтенсивного саморозряду. Такий спонтанний саме розряд може мати місце при високих густинах струму штатного навантаження і при наявності високого рівня різниці величин характеристик акумуляторів в складі даної АБ.

Интеллектуальное автоматическое устройство 12-ти вольтового АБ (ИАУТ АБ-12/45-2)

З досвіду роботи встановлено, що при інших рівних умовах, одноразове (епізодичне) обслуговування АБ з використанням Методики Данкова, в порівнянні з іншими способами, збільшує залишковий запас ресурсу служби АБ в 1,2-1,4 рази.

Якщо ж така Методика використовується постійно (з періодичністю не рідше одного разу на рік, а після напрацювання 50% планового ресурсу служби, установленого заводом-виробником не рідше одного разу на шість місяців), то ресурс надійної роботи АБ може бути збільшений в 2,5-3 рази, в порівнянні з середньостатистичними показниками.

На додаток до вище викладеного, при своєчасному обслуговуванні акумуляторних батарей з використанням цієї Методики попереджаються умови, які можуть стати причиною вибуху акумуляторів та інших техногенних катастроф, пов'язаних з недостатньо надійною роботою АБ.

Підсумок

 1. Зважаючи на викладене та з урахуванням матеріалів додатків 1,6,7, розроблена Данковым В.В. «МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ТА ВІДНОВЛЮВАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ» свинцевих акумуляторів у складі АБ містить порядок дій, що забезпечує технічну можливість значного підвищення надійності і збільшення ресурсу служби свинцевих кислотних акумуляторних батарей усіх відомих технологій виготовлення і варіантів призначення.
 2. При цьому також забезпечується можливість значного зменшення витрат часу та енергоресурсів на проведення обслуговування АБ. Така перевага досягається за рахунок можливості високо об'єктивної оцінки стану АБ шляхом тестування. Це дозволяє відмовитися від контрольного розряду і пов'язаних з ним непродуктивних витрат часу та енергоресурсів.
 3. На підставі даних тестування АБ забезпечується можливість комп'ютерного прогнозування залишкового запасу ресурсу служби та своєчасного планового освіження парку акумуляторного господарства підприємства.
Хочете стати нашим партнером?

Залиште свої контакти і наш співробітник зв'яжеться з Вами найближчим часом


Відгуки і питання
Відгуки відсутні